Chi Moves algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Inschrijving

 1. Je schrijft je in voor een workshop of les via de site, e-mail of een brief.
 2. Je ontvangt per e-mail of schriftelijk een bevestiging. Door de verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor deelname tot stand.

Artikel 2 Betalingvoorwaarden

 1. Je ontvangt een factuur voor de workshop of les bij de bevestiging van de inschrijving. Je betaalt de factuur uiterlijk op de vervaldatum die op de factuur staat.

Artikel 3 Annulering door Chi Moves

 1. Chi Moves heeft het recht een workshop te annuleren tot 2 werkdagen voor aanvang van de betreffende workshop. Je ontvangt hiervan bericht voor aanvang van de workshop. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als je hier gebruik van maakt, worden de deelnamekosten niet terugbetaald. Indien je het aanbod niet passend vindt, heb je recht op teruggave van de deelnamekosten.
 2. Chi Moves heeft het recht een les te annuleren tot 24 uur voor aanvang de betreffende les. Je ontvangt hierover bericht voor aanvang van de les. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als je hier gebruik van maakt, worden de deelnamekosten niet terugbetaald. Indien je het aanbod niet passend vindt, heb je recht op teruggave van de deelnamekosten.

Artikel 4 Algemeen

 1. De workshops of lessen worden gegeven door Chi Moves of een vertegenwoordiger namens Chi Moves.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

 1. Chi Moves en vertegenwoordigers van Chi Moves zijn volledig uitgesloten van alle aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van goederen en/of persoonlijk letsel voor, tijdens of na deelname aan een workshop of les.
 2. Elke vorm van aansprakelijkheid is beperkt tot het factuurbedrag.

Artikel 6 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 7 Wijzigingen

 1. Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 1 januari 2009. Ze blijven gelden totdat wijziging schriftelijk door Chi Moves wordt aangegeven.

Naar boven