Chi Moves Disclaimer

Disclaimer


Informatie
Deze site, www.chimoves.com/.nl, is met uiterste zorg samengesteld. Chi Moves kan echter niet instaan en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch of de informatie geschikt is voor een bepaald doel. Chi Moves heeft het recht om de genoemde sites ten allen tijde te wijzigen of te beëindigen.

Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan de informatie van deze site in welke vorm dan ook (beelden, merken, logo’s) te verspreiden, te vermenigvuldigen door middel van druk, fotokopieën, uploaden, CD-rom, DVD of op welke andere manier dan ook. Met uitzondering van wat de wet toestaat voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright. Chi Moves draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen.

Privacybescherming
Door het invoeren van persoonlijke gegevens op deze website ga je er mee akkoord dat deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen in één of meer databases. Chi Moves verstrekt niet ongevraagd informatie aan derden.

Aansprakelijkheid
Chi Moves sluit alle aansprakelijkheid uit voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website.

Wetgeving
De Nederlands Wetgeving ten aanzien van de privacybescherming is van toepassing op deze website.


Naar boven